ιοντική αντλία

ιοντική αντλία
Αντλία κενού, στην οποία το αέριο που πρόκειται να απομακρυνθεί ιονίζεται από μία δέσμη ηλεκτρονίων και τα σχηματιζόμενα θετικά ιόντα έλκονται από μία κάθοδο. Με τις αντλίες αυτές μπορεί να δημιουργηθεί κενό που φτάνει τα 10-4N/cm2 και το αέριο δεν απομακρύνεται τελείως αλλά παγιδεύεται στην κάθοδο, με αποτέλεσμα ύστερα από ορισμένο χρόνο να φτάνει η αντλία σε κορεσμό. Η απόδοση των ι.α. μπορεί να αυξηθεί με τη συνεχή εξαέρωση, κατά τη διάρκεια λειτουργίας της, στρώματος μετάλλου στην κάθοδο.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”